تصویر پردازی ذهنی فردی


این که دیگران مارا چگونه ارزیابی می کنند و چه تصویری در ذهن خود از ما دارند مسئله مهمی است که ذهن هر انسانی را به خود مشغول می کند چرا که ما انسانها نیازمند ارتباط با یکدیگریم و بدون این ارتباط زندگی راحتی نخواهیم داشت . انسان به عنوان یک موجود اجتماعی بخصوص در عصر حاضر که پیچیدگی خاصی بر همه چیز حکمفرما است برای داشتن یک زندگی مطلوب چاره ای جز برقراری ارتباط موثر با دیگران ندارد و این ارتباط موثر قبل از هر چیژ مبتنی بر تصویر ذهنی است که دیگران از ما دارند.


تعریف


فراگردی که طی آن افراد می کوشند تا واکنش دیگران نسبت به افکارشان یا تصویرخوددرذهن دیگران پیگیری کنندو مثبت جلوه دهند مدیریت تصویرپردازی دیگران نامیده می شود. ...


تصویر پردازی ذهنی دو نوع است : تصویر پردازی ذهنی مثبت و تصویر پردازی ذهنی منفی


مدیریت تصویر پردازی دیگران. تاکتیک ساده ای است که به گونه ای عملی هر فردی در هر زمانی به کار می برد و شامل مدیریت ظاهر و سبک بیرونی خود اوست. عموماً بیشتر افرادتصاویر ویژه‌ای را ترجیح می دهند که شامل: وفادار بودن، جذاب بودن ، صداقت ، آراستگی و غیره است.


تاکتیکهای تصویر پردازی ذهنی


برخی از تاکتیکهای تصویر پردازی ذهنی دیگران عبارتند از :


1-     سازگاری : توافق با عقیده شخص دیگر به منظور جلب تایید وی


2-    عذر و بهانه : ارائه توضیحاتی در باره رخداد ایجاد کننده وضع نامساع به منظور به حداقل رساندن شدت ظاهری آن


3-    پوزش : پذیرش مسئولیت رخدادی نامطلوب و همزمان پوزش خواستن برای آن


4-    ادعا : توصیف رخدادهای مطلوب برای به حداکثر رساندن استلزام های مطلوب آن برای خود


5-   چاپلوسی : تعریف و تمجید از دیگران به خاطر محاسن آنان در تلاش برای کسب محبوبیت و جلوه دادن خود به عنوان فردی فهمیده و دارای قوه تمییز


6-    لطف و محبت : برای کسب تایید کسی کار خوبی برای وی انجام دادن


7-   معاشرت: کسب یا حمایت از تصویر مطلوب خود درذهن دیگران از طریق مدیریت اطلاعات در باره افراد یا چیزهایی که انسان باآنها همراه یا در معاشرت است.


توصیه های دیگر برای ایجاد یک تصویر مثبت در ذهن دیگران


1-     اسامی را از یاد نبرید.نام افراد برای آنها خیلی مهم است.فراموش کردن اسم آنها باعث می شود فکر کنند برایتان ارزشی ندارند و علاقه ای به آنها ندارید.

2-آرام باشید و اجازه بدهید دیگران در کنار شما احساس آرامش و راحتی کنند.سعی کنید جوی ایجاد نکنید که دوروبر شما بودن را مشکل کند.هیچ کس دوست ندارد با کسی که ناراحت و معذب است ارتباط داشته باشد.

3-سعی کنید خونسرد باشید.اجازه ندهید چیزهای کوچک و ناچیز شما را آزار دهند.

4-خودخواه نباشید و هرگز وانمود نکنید که همه چیز را می دانید.تلاش کنید تا از اطرافیانتان چیزهایی یاد بگیرید و برای عقاید دیگران ارزش قایل شوید.
5- سعی کنید فردی جالب و جذاب باشید،دیگران را تحت تاثیر قرار دهید و محرک آنها باشید و از خود فردی بسازید که دیگران دوست دارند دوروبر او باشند.

6- خشن یا خشک نباشید .یاد بگیرید چگونه مهربان،خیر خواه و مؤدب باشید.

7- صلح جو و صلح طلب باشید.غم واندوه را ازبین ببرید.از صمیم قلب سعی کنید،هر گونه سوء تفاهمی را برطرف کنید.

6- از اشتباهات دیگران بگذرید و سعی کنید دیگران را دوست داشته باشید و آن قدر تمرین کنید تا به صورت عادی و طبیعی درآید.
-

9- به دیگران کمک کنید پیشرفت کنند.تشویق و حمایتشان کنید.به آنها تبریک بگویید و بگذارید بدانند چرا از آنها تقدیر می کنید.

10- نیروی معنوی را در خود گسترش دهید،تا به دیگران هم نیروی مثبت منتقل کنید سعی کنید با هر کس که روبرو می شوید این نیروی مثبت را با او شریک شوید.

 

تصویر پردازی ذهنی در سازمانها

بدون شک سازمانها به ارزیابی خود در ذهن دیگران بسیار اهمیت می دهند چرا که اگر این ارزیابی مطلوب باشد راه را برای دستیابی به موفقیت برای آنها باز خواهد نمود . به نظر می رسدبرای هر سازمانی نتیجه ارزیابی سه گروه مهم باشد .:

1-    افراد درون سازمان : ارزیابی کارکنان از سازمانی که در آن کار می کنند بسیار مهم است زیرا در نگرش آنها نسبت به کارشان و در نتیجه نحوه فعالیتهای شغلی آنها تاثیر گذار خواهد بود .نظم ، قانونمندی ، شایسته سالاری ، وضعیت اقتصادی و حتی میزان ارزشمندی فعالیت اصلی سازمان از نظر هر کارمند می تواند نگرش منفی یا مثبت نسبت به سازمان در فرد ایجاد نماید و در رفتارهای سازمانی او موثرباشد.

2-    افراد ی که به عنوان مشتریان به یک سازمان مراجعه می کنند مسلما ارزیابی آنها برای سازمان بسیار حیاتی است زیرا مشتریان مهمترین دارایی یک سازمان محسوب می شوند.

3-    سازمانهایی که در تعامل با یک سازمان هستند.  ارزیابی این سازمانها نیز از اهمیت ویژه ا ی برخوردار است چرا که معمولا این سازمانها در روند دستیابی به اهداف سازمانی نقش زیادی ایفا می کنند.در واقع  یا تسهیل کننده هستند یا مانع.

حال این  سوالات مطرح می شود که :

یک سازمان چگونه می تواند تصویر ذهنی مثبتی از خود در ذهن این سه گروه ایجاد نماید ؟

آیا برای هر گروه استفاده از تکنیکها و روشها خاصی مورد نیاز است؟

سازمانها برای ایجاد تصویر ذهنی مطلوب از خود به چه ابزارها و امکاناتی نیاز دارند؟


گرداورنده : فرشته شکیباییان